Uppsala kan få turismutbildning

Nästa höst kommer Uppsala att kunna erbjuda alla gymnasieelever en tursitutbildning. I alla fall om Grafiskt Utbildningscenter, GUC, får som det vill.

Tanken är att ha en bred tursitutbildning knuten till handelsprogrammet med ämnen som exempelvis ”affärsresor” och ”fritidsturism”.


Anledningen till att GUC vill starta en tursitutbidning är enligt ett pressmedelande näringslivets efterfrågan, Uppsalas behov och elevernas intresse.