Ännu en strandad hyresförhandling

Förhandlingarna om hyrorna inom det kommunala bostadsbolaget Östhammarshem har strandat och företaget har valt att föra frågan till Hyresmarknadskommittén.

När förhandlingarna strandade hade Östhammarshem begärt en höjning av hyrorna i år med 4,6 procent, medan Hyresgästföreningen ville att höjningen skulle stanna vid 3 procent.

Därmed har hyresfrågan för de kommunala bostadsbolagen i Östhammar, Tierp, Enköping och Uppsala alla gått vidare till Hyresmarknadskommittén istället för att avgöras i förhandlingar.