Företagare ska tjäna på Musikens hus

Uppsalas planerade konsert- och kongressanläggning vid Vaksala torg ska ju kosta 529 miljoner kronor att bygga. Men enligt partierna bakom förslaget så finns det också de som tjänar på bygget,  främst hotell, restauranger och butiker.

- Självklart kan det innebära ett tillskott på boende, säger Nils-Göran Cedrén, som driver hotellet SAS Radisson i centrala Uppsala.


De som igår presenterade det slutliga förslaget till konsert- och kongressanläggning pratade förstås gärna om de positiva effekter en sån här investering kan få och att inte allt som tjänas hamnar hos kommunen utan att en studie från Turismens utredningsinstitut visar att till exempel en kongressdelegat lägger hälften av sin konsumtion på boende, och 20 procent på restauranger 12 procent på shopping.


Pierre Alvani på rastaurang Harem tror att politikerna har rätt i att han skulle tjäna på ett Musikens hus, men han är ändå tveksam till satsningen.


-  Det är klart att det behövs ett Musikens hus, men är det riktingt att göra det nu när den ekonomiska situationen är som den är, säger han.


Konsert- och- kongressanläggninngen skulle ju kosta betydligt mer att bygga än politikerna sagt tidigare. För mindre än två år sedan gick smärtgränsen vid 220 miljoer, nu ligger den beräknade kostanden alltså på 529 miljoner. Varje år ska kommunen betala in i snitt 20 miljoner till lån och drift.


På grund av den här kostnaden så är det heller inte säkert att alla de fyra partier som utrett Musikens hus röstar ja i fullmäktgie, mest tveksamma är kd och fp.