Protester inför skolbeslut

I Östhammar protesterade ett fyrtiotal personer, elever och föräldrar, på morgonen mot planerna att lägga ner fyra skolor på mindre orter i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar om skolornas framtid under förmiddagen.

Tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat om nedläggning av två skolor till hösten och ytterligare två nästa år.


Redan i höst stängs Långalma skola på Söderön och Reuterskiöldska skolan i Hökhuvud, och nästa år stängs även Valö och Hargshamns skolor.


Föräldrar i Hökhuvud vädjade nyligen till nämnden att Reuterskiöldska skolan skulle få vara kvar i ett år till så att de fick tid att istället starta en friskola, men deras brev togs inte upp vid nämndmötet.


I dag ska alltså kommunstyrelsen ta upp frågan om skolornas framtid.