Osäkert för musikklasser

Renoveringen av Nannaskolan i Uppsala stoppas tillfälligt. Färre elever och besparingskrav gör att kommunen väntar med ombyggnaden.

- Om två är vi för många för att vara kvar i Balderskolan. Har vi ingenstans att ta vägen då.... Då måste väl verksamheten upphöra eller att det hela flyttar någontsans, vilket väl är uteslutet.


Läraren David Anstey är orolig för hur det ska gå för musikklasserna. Nu finns man i Baldersskolan, en tillfällig lösning i väntan på egna lokaler. Elever och lärare trivs på Balder, men det är trångt och snart får man inte plats alls. Flytten till Nannaskolan var först planerad till i höst, sedan var det hösten 2005 som gällde och nu verkar allt osäkert. Upphandlingen av ombyggnaden av Nannaskolan har stoppats, samma gäller för en ny skola i Västa Stenhagen. Orsaken är att barn- och ungdomsnämnden måste dra ned en fjärdedel på inversteringarna för att hålla sin budget samtidigt som antalet elever minskar.