Östhammars företag drabbade av datorstölder

Flera stora företag i Östhammar har under den senaste två veckorsperioden utsatts för upprepade datorstölder. Bland de företag som drabbats finns Vattenfall, Vägverket, arbetsförmedlingen i Gimo och kommunhuset.

Värdet på de stulna datorerna beräknas till drygt 300.000 kronor. Enligt Svante Gauffin, polisinspektör i Östhammar, finns det i nuläget ingen direkt misstänkt för stölderna, men de spår man hittat har gett polisen vissa aningar.