Kan tänka sig samarbete för att blockera SD

Flertalet av de lokala partiföreträdarna i länet kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att utesluta Sverigedemokraterna om de blir vågmästare efter valet. Ledande folkpartist i Uppsala är för det.
Vad tycker du om politikernas resonemang?

– Vi har lite svårt att ha ett förtroendefullt samarbete med ett parti som är så tydligt främlingsfientligt och bygger på en annan människosyn än den som Folkpartiet Liberalerna står för med ett öppet sinnelag för att ta till oss intryck och traditioner från andra kulturer, säger Anders Aronsson ordförande för Folkpartiet i Uppsala.

Sveriges Radio har frågat 56 lokala partiföreträdare i samtliga kommuner i länet om de kan tänka sig samarbeta över blockgränsen för att stänga ute Sverigedemokraterna.

Av de 47 politiker från länet som svarade sade tre av fyra ja.

Miljöpartiets Anna Norrman är en av dem och precis som folkpartisten Anders Aronsson ifrågasätter hon starkt Sverigedemokraternas människosyn.

– Det känns som att Sverigedemokraternas retorik betyder att man måste dra en gräns mellan olika människor; den är svensk, den är inte svensk, den är invandrare, den är inte invandrare. När blir du det? För mig blir det en fråga om människovärde, säger hon.

Pavel Gamov är distriktsordförande för Sverigedemokaterna i Uppsala län och tycker det är märkligt att partier svarat ja på den här frågan.

– Socialdemokraterna och Moderaterna säger sig t ex vara huvudmotståndare vanligtvis i politiken men samtidigt kan man då gå över blockgränserna och samarbeta med varandra bara för att stänga ut Sverigedemokraterna. Det här visar ju att Sverigedemokraterna är det enda riktiga oppositionspartiet i svensk politik, säger Pavel Gamov.

Fyra partiföreträdare från länet sade nej i enkäten och kan inte tänka sig samarbeta över blockgränserna för att utesluta Sverigedemokraterna. En av dem är Fredrik Hallor för Vänsterpartiet i Heby kommun.

– Det är otänkbart för oss att vi skulle gå in i ett samarbete och gå med på att privatisera välfärden bara för att hålla SD utanför. Dessutom så tror jag att det är en stor fara i att man ger upp mer och mer och säger att alla tycker likadant och att det inte finns några skillnader mellan borgerlig politik och rödgrön politik. I verkligheten finns det och det kan man inte låtsas som att det inte existerar, säger Fredrik Hallor.