Överväger ny polisgranskande myndighet

Upplandsnytt har i en serie inslag granskat polisanmälningar mot Uppsalapolisen och hur dessa utreds. Två rättsexperter tycker att en ny fristående myndighet som utreder vore en bra lösning. Vad tycker du om idén?

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, säger att en förklaring till att ingen anmälan förra året ledde till åtal mot polis i Uppsala län är att åklagarna ställs inför en svår uppgift när poliser anmäls för brott i tjänsten, särskilt övervåld.

– De förundersökningar som inleds leder nästan aldrig till åtal. Och den enda förutsättningen för att det ska bli åtal i sådana sammanhang är att en av poliserna vittnar mot sina kollegor. Det är väldigt modiga personer, men de är ytterst sällsynta, säger Jerzy Sarnecki.

Vår granskning visar att anmälningarna mot Uppsalapolisen mer än dubblerats på tio år - och att de ökat mer här än i riket.

När vi granskat drygt 160 fall från förra året har vi läst över 2000 sidor sekretessbelagt utredningsmaterial. Många av anmälningarna gäller polisens bemötande, men en stor del gäller också övervåld.

I drygt 10 procent av fallen inleddes förundersökning, vilket är en förutsättning för att få höra andra än målsägande. I något fall dröjde det ett halvår innan förundersökning inletts.

Vår granskning visar också att vittnen bara hörts i enstaka fall, trots att de i betydligt fler fall finns namn och telefonnummer till vittnen. Och i endast tre av de nedlagda utredningarna har de utpekade poliserna förhörts.

Av de rättsexperter vi intervjuat har samtliga efterlyst mer ambitiösa utredningar - både för rättssäkerheten - och för att bibehålla förtroende för rättsväsendet.

– Om allmänheten inte tilltror att just dessa utredningar görs med hög ambitionsnivå, så tilltar lätt känslan av att de kanske ändå skyddar varandra, och det är djupt olyckligt om det inträffar, säger före detta överåklagare Sven-Erik Alhem.

Och frågan om en ny fristående myndighet borde utreda anmälningar mot polis har diskuterats en hel del. Det tycker både Sven-Erik Alhem och Jerzy Sarnecki vore en bra lösning:

– Jag tror att det här görs väldigt mycket på rutin. Alla vet från början att det här inte kommer leda någonstans. Maktobalansen mellan de som är i konflikt här är så oerhörd. Därför menar jag att man bör överväga en fullkomligt separat myndighet för att överväga dessa brott, säger Jerzy Sarnecki.

I eftermiddag i Studio Uppland kommer politikerna - socialdemokraten Thomas Bodström, ordförande i justitieutskottet och folkpartisten Johan Persson, en av alliansens talespersoner i juridiska frågor - debattera hur polisen ska granskas.