Askmolnet

Störningar i flygtrafik

Askmolnet från Island fortsätter att ställa till det för flyg i Europa. Flygplatserna Heathrow i England och Schiphol i Holland har stora problem, men det blir inga inställda flyg dit från Arlanda utan det kommer att bli förseningar.

Enligt Arlandas presstjänst kommer inte askmolnet att påverka Arlanda och Sverige utan verkar vara på väg åt ett annat håll.