Wejryd hedersdoktor

Ärkebiskop Anders Wejryd blir i höst hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är för hans visionära ledarskap för Svenska kyrkans miljöarbete, och i synnerhet vad gäller klimatfrågan, som SLU vill uppmärksamma Anders Wejryd.

Det handlar bland annat om hans initiativ till det världsomfattande mötet "Interfaith Climate Summit" i Uppsala 2008.

I motiveringen står bland annat: "Världens överlevnadsfrågor handlar om vårt förhållande till skapelsen, till djuren, naturen och till människor. Klimatfrågan har varit aktuell länge. Anders Wejryd har både föreläst och agerat i frågan om att minska utsläpp från fossila bränslen och metangaser."

Wejryds initiativ till det världsomfattande mötet "Interfaith Climate Summit" i Uppsala 2008 nämns som ett djupt och väl övertänkt engagemang för miljön. Vid mötet samlades människor från hela världen och alla religioner för att diskutera, bland annat miljön.