Oklart om koalitioner i kommunerna

Med fyra månader kvar till valet är det i hälften av länets kommuner inte klart hur de politiska samarbetena kommer att se ut efter valet. Störst frågetecken verkar finnas i Håbo kommun.

I Håbo kommun är det flest partier som inte tagit ställning till vilka de vill samarbeta med, men många Håbobor vill ha besked om partisamarbeten inför valet:

 – Det tycker jag är viktigt att veta. Då kan man innan titta vad de står för och inte bli utsatt för några överraskningar i efterhand, säger Åke Andersson.

 – Absolut. Utan att veta en sådan viktig förutsättning har man ingen aning om vartåt politiken kommer att bära, säger Kurt Tidhult.

 – Jag håller helt med, det är jätteviktigt, säger Ulla-Britta Tidhult.

 – Till viss del tycker jag det. Det beror på vad de har för ideologier och om det är rätt, säger Monica.

I hälften av länets kommuner är det i nuläget inte klart hur de politiska samarbetena kommer att se ut efter valet, och många partier vet inte ens vilka de vill samarbeta med.

De flesta kommunerna i länet följer inte de blockindelningar som finns inom politiken på riksplanet. Det är bara i Uppsala och Enköping som det ser likadant ut som i blocken på riksplanet.

Håbo kommun skiljer sig från de övriga kommunerna i länet. Där är det bara två av totalt åtta partier som bestämt sig för vilka de vill samarbeta med efter valet.

Moderaterna som bestämt sig för att de vill bilda majoritet utefter de blockgränser som finns på riksplanet. Vänsterpartiet har bestämt sig för att de inte vill det. De samarbetar gärna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men även med Centerpartiet och Folkpartiet efter valet. Leif Lindqvist är ordförande för vänsterpartiet i Håbo kommun:

 – Vi vet av erfarenhet att vi har svårt att få egen majoritet med socialdemokraterna och miljöpartiet. Vi gör allt för att få ny majoritet i kommunen och få bort moderaterna från kommunledningen, säger Leif Lindqvist, ordförande för vänsterpartiet i Håbo kommun.

Socialdemokraterna i Håbo kommun, som är ett av de större partierna i kommunen, har ännu inte tagit ställning till vilka de ska samarbeta med efter valet. Men enligt partiordföranden Pyry Niemi, kan det bli aktuellt med samarbeten över blockgränserna.

 – Det beror helt och hållet på, om de stödjer oss i våra frågeställningar så utesluter vi inga samarbeten på det viset.

Tror du inte att era väljare kan känna sig lurade om de lägger sin röst på er för att de tror att ni tillhör ett block, om det sedan efter valet visar sig att ni samarbetar med partier från det andra blocket?

– Nej det tycker jag inte. Kommunalpolitiken skiljer sig en del från rikspolitiken. Det är större överväganden i rikspolitiken och här handlar det om lokala frågor, och de har inte alltid den ideologiska karaktären av att vara höger eller vänster. Sedan handlar det om hur partierna ställer sig lokalt och vilken typ av bemanning det är.