Landstinget

Stängd nattakut gav fördyring

Fördyring istället för besparing, och negativa följder för vården. Det är slutsatserna i en utvärdering av nattstängningen av akutmottagningen i Enköping.

Effekterna av nattstängningen av akuten på Enköpings lasarett har nu utvärderats av lasarettsledningen. Enligt utvärderingen har stängningen inte inneburit några ekonomiska besparingar för landstinget, utan tvärtom gett fördyringar. Dessutom vittnar både patienter och personal om negativa följder för vården.

 – Personalen är frustrerad, det finns läkare som har slutat, det är svårare att rekrytera än tidigare. Och patienterna blir irriterade och åker ganska ofta hem i stället för att åka till Akademiska och kommer sedan tillbaka dagen efter, säger Bo Reinholdsson, kristdemokratisk ordförande i ägarberedningen för Enköping lasarett.

Du hävdar att stängningen inneburit att det blivit 3,3 miljoner dyrare i stället för 3,3 miljoner billigare?

– Ja, minst.

Lasarettsledningens utvärdering tre månader efter stängningen av nattakuten pekar alltså på att besparingarna uteblivit och att den i stället inneburit fördyringar. Personalen på akutmottagningen vittnar också om många situationer med ledsna, gråtande och missnöjda patienter som efter stängningsdags inte vill åka vidare till Uppsala och Akademiska sjukhuset, det gäller även patienter med symptom på allvarliga sjukdomar. 56 patienter har under tre månaders tid valt att trotsa sin läkares inrådan och åka hem i stället för till Akademiska. En morgon då lasarettets akut öppnades klockan åtta satt en patient där som haft bröstsmärtor sedan klockan två på natten, och det kunde senare konstateras att patienten hade hjärtinfarkt. I rapporten sägs att det inte kan påvisas att någon patient faktiskt kommit till skada till följd av stängningen, men Bo Reinholdsson menar att det är allvarligt att patienter som faktiskt är sjuka drar sig för att åka till Uppsala:

– Det tycker jag är katastrofalt för patienterna, man funderar ju på när det händer nåt allvarligt.

Han tänker nu be landstingsstyrelsens ordförande, Moderaten Erik Weiman, att fundera på att se till att nattakuten öppnas igen:

– Jag ska be honom att landstingsstyrelsen ska överväga att göra förändringar av det fattade beslutet.

Erik Weiman meddelar att han inte vill uttala sig i frågan innan Akademiska sjukhuset och ambulanssjukvården också kommit med utvärderingar.