TIERP

Fortum måste släppa på

Kraftbolaget Fortum förbjuds att ta ut mer än 250 kubikmeter vatten per sekund vid kraftverket i Untra utanför Mehedeby. Det har Länsstyrelsen beslutat.

Fortum hävdar att de har rätt att ta ut 420 kubikmeter per sekund - men några sådana vattendomar finns inte, enligt Länsstyrelsen som tittat närmare på saken.

Överuttaget, som pågått en längre tid, har lett till att naturreservatet Båtfors längs Dalälven är i stort behov av vatten för att naturvärdena ska kunna bevaras.