"Normalt med sena partisamarbeten"

I hälften av länets kommuner inte klart hur de politiska samarbetena kommer att se ut efter valet. Många partier vet inte ens vilka de vill samarbeta med. Men enligt Folke Johansson, professor i statsvetenskap är det normalt för de kommunala partierna att inte bestämma sig för vilka de ska samarbeta med förrän efter valet.

– Det står de politiska partierna fritt att profilera sig på olika sätt, och det är snarast det naturliga. Numera dominerar det på nationell nivå med någon slags blockprogram. Men det är inte alls nödvändigt, och det har inte alls varit så alltid. Det är snarast normalt på kommunal nivå att man går fram separat och därefter bestämmer sig i efterhand, säger Folke Johansson.

Partisamarbetena i länets kommuner skiljer sig från blockindelningarna på riksnivå, och med fyra månader kvar till valet är det i hälften av länets kommuner inte klart hur de politiska samarbetena kommer att se ut efter valet.

Men enligt Folke Johansson är detta normalt. Han säger att det är en gammal tradition att kommunpolitiken inte alls är partiideologisk på samma sätt som rikspolitiken. Därför kan man samarbeta på olika sätt över de "normala" blockgränserna. 

Håbo kommun skiljer sig från de övriga kommunerna i länet eftersom det bara är två av totalt åtta partier där som bestämt sig för vilka de vill samarbeta med efter valet.

Håboborna Ulla-Britta och Kurt Tidhult säger att de skulle känna sig lurade om det efter valet visade sig att det parti de röstat på samarbetade med partier från det andra blocket.

– Ja jag skulle känna mig lurad, säger Ulla-Britta Tidhult.
– Jag också, säger Kurt Tidhult.

Men Folke Johansson tror inte att det är förvirrande för väljarna att inte känna till hur samarbetena kommer att se ut.
– Jag tror inte att det är särskilt förvirrande, väljarna är också benägna att se kommunpolitiken som något annorlunda än rikspolitiken, de ser kommunpolitiken ur något slags mer pragmatisk synpunkt än den ideologikopplade rikspolitiken.

Men lägger inte de flesta sin röst efter hur det ser ut på riksplanet?
– Nej, inte alls. Var fjärde väljare röstar olika på riksdagsvalet och i kommunvalet. Och ytterligare en fjärdedel har övervägt att rösta olika. Det innebär att kommunvalet är relativt fristående från riksvalet, säger Folke Johansson, professor i statsvetenskap.