Nekar till mångmiljonkupp

Samtliga åtalade nekade när rättegången i dag inleddes mot de tre män som står åtalade för inblandningen i mångmiljonkuppen mot kaffebolaget Lindvalls i Uppsala. En av de åtalade är en nära släkting till vd Ulf Lindvall och är också delägare i företaget.

Kammaråklagare Kenneth Brattström inledde med att beskriva det man tror är släktingens inblandning i brottet.
– Har som företrädare för Servess Development Aktiebolag utfärdat tre löpande skuldebrev. Fordringsbeloppen är enligt skuldebreven, 30, 25 och 5 miljoner kronor totalt 60 miljoner kronor. Släktingen har vid samma tillfället tillsammans med sin hustru undertecknat borgensförbindelser innebärande att aktiebolag Erik Lindvall fastigheter går i borgen, så som för egen skuld för de förpliktelser som gäller enligt med de tre löpande skuldebreven.

En av de som idag står åtalad är alltså delägare och styrelseledamot i Lindvalls kaffe och är nära släkt till Ulf Lindvall som är VD för företaget.

Förutom släktingen, så är också en tidigare dömd jurist från Uppsala åtalad.

Även en tredje person står åtalad för inblandning, men åklagaren pekar under rättegången ut juristen som hjärnan bakom det misstänkta brottet.

De tre männen som står åtalade ska alltså ha utfärdat ett skuldebrev på sammanlagt 60 miljoner kronor och låtit ett dotterbolag för Lindvalls kaffe gå i borgen för det. Allt utan VD Ulf Lindvalls vetskap.

Släktingen och delägaren i Lindvalls kaffe som är huvudåtalad i målet, känner sig enligt sin advokat lurad av juristen. Och säger sig ha trott att de skuldbrev och det borgensåtagande han var med och skrev under inte skulle skada företaget. Därför förnekar han idag brott. Så här sa släktingens advokat Roger Häggquist under huvudförhandlingarna.

– Han förnekar att han gjort sig skyldig till någon trolöshet mot huvudman. Det har under alla omständigheter aldrig varit hans uppsåt att på något sätt förorsaka bolaget skada, säger Roger Häggquist.

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se