Psykoterapeut anmäld för sexinviter

En psykoterapeut i Uppsala har fått en varning från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för bristande journalföring efter att han anmälts för sexinviter.

Det är en ung kvinna som varit patient hos terapeuten som anmält honom för sexuella närmanden. Terapeuten förnekar anklagelserna.