En majoritet debatterar med SD

En majoritet av de etablerade partierna i länets kommuner säger att de i årets valrörelse kommer att debattera med Sverigedemokraterna på samma sätt som de gör med andra partier.

Upplandsnytt har ställt frågan till ledande företrädare för de sju riksdagspartierna i alla länets kommuner. 39 av 56 har svarat, och av dem som har svarat säger nära två av tre, att de tänker ta debatten med Sverigedemokraterna.

– I de fall där de är med i olika debatter där alla partier som ingår i kommunfullmäktige deltar så är vi ju med i den typen av debatter också naturligtvis, säger Anders A Aronsson, ordförande för Folkpartiet i Uppsala kommun

I valrörelsen 2006 pratades det en hel del om hur partierna skulle hantera Sverigedemokraterna. I vissa kommuner tog partierna debatten, i andra inte. Nu har Upplandsnytt kontaktat de sju riksdagspartiernas företrädare i länets kommuner- oftast den lokala ordföranden - och frågat hur de kommer att göra i årets valrörelse. Nära 70 procent av alla som fick enkäten svarade - 39 personer.

Och av dem säger alltså närmare två tredjedelar - 64 procent - att de tänker debattera med Sverigedemokraterna som med alla andra partier. Pavel Gamov, distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Uppsala län, hoppas att de övriga partierna kommer att debattera med dem.

– Det hoppas jag verkligen att de gör. Vi kommer att söka debatt med de andra partierna och förhoppningsvis kommer de att ställa upp på det.

Fyra av de som svarat på Upplandsnytts fråga säger att de inte tänker debattera med Sverigedemokraterna under årets valrörelse för att de själva inte vill. En av dem är Villy Wahlström, ordförande för Socialdemokraterna i Tierp.

– Vi tycker att vi står alldeles för långt ifrån varandra med våra värderingar till exempel. Mänskliga rättigheter, mycket inom sådant när det gäller deras värderingar i grund och botten, som de står för, tycker vi inte alls är bra.

Sverigedemokraterna fick efter förra valet 2 mandat i Tierps kommunfullmäktige. Men Villy Wahlström har svårt att tro att det beror på att andra partier undvikit att debattera med dem.

– Det tror inte jag att det var det som gjorde det. Jag tror inte att de kom in av den anledningen att de inte fick vara med och debattera. Det var kanske andra saker som gjorde att de kom med, det tror jag säkert.