SAS-anställda anmäler diskriminering

Flera uppsagda kabinanställda på flygbolaget SAS har anmält sin arbetsgivare för åldersdiskriminering. De är i övre medelåldern och har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.

En av anmälarna menar att flygbolaget därefter planerat att använda sig av timanställda. Nu ska Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreda om dom kabinanställda blivit utsatta för åldersdiskriminering.