"Trafikbolag förbättrar inte för handikappade"

Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO, i Uppsala län kräver att otillgänglighet i samhället ska ses som diskriminering. De menar till exempel att trafikbolagen har svårt att förbättra för synskadade och rörelsehindrade - trots löften från bolagen.

Sammanlagt har de olika föreningarna som ingår i HSO 14 000 medlemmar i länet.