Fler utländska studenter i Sverige

Studenter med utländsk bakgrund blir vanligare i Sverige. Enligt Statistiska centralbyrån hade 18 procent av alla studenter utländsk bakgrund läsåret 2008/09.

För tio år sedan var andelen tolv procent. Den mest populära utbildningen bland de utländskt födda är receptarieutbildningen, där så många som 69 procent av alla studenter har utländsk bakgrund, enligt SCB. De utbildningar som lockar till sig lägst andel utländska studenter är läkare- och sjukgymnastutbildningar.

TT