Östersjön nedlusad

Väldiga mängder bladlöss har regnat ner över Östersjön de senaste dagarna. I Ålands hav och Stockholms yttre skärgård ligger krypen döda i stora stråk på vattenytan.

Fenomenet upptäcktes i början av veckan sedan en av Finlandsfärjorna rapporterat att de sett ett misstänkt oljebälte i södra delen av Ålandshav. När Kustbevakningen granskade området fann de att vattenytan var täckt med insekter.

Troligen har djuren förts hit med vindarna från Ryssland.

TT