Östhammar

Elever protesterar mot nedläggningar

Skolorna i Film och Morkarla ska läggas ner på några års sikt. Det har barn- och utbildningsnämnden i Östhammar beslutat. Beslutet möttes med ilska på Morkarla skola.

Vad tycker du om beslutet? Kommentera:  

– Vi protesterar, skolan ska vara kvar, säger flera elever på Morkarla skola som Upplandsnytt pratat med.

– Vår skola är liten så det är inte lika mycket mobbning här som inne i Österby. Vi har bra lärare och bra elever, säger andra.

Läraren Gerd Mattsson på Morkarla skola håller med eleverna:

– Det är som barnen säger, det är fruktansvärt. Det känns fel. Vi har en bra pedagogisk verksamhet. Både vi och barnen trivs bra här.

Den borgerliga majoriteten hade redan tidigare tagit ställning för alternativet att Film och Morkarla läggs ner av kommunens bygdeskolor, medan de övriga tre, Gräsö, Ekeby och Snesslinge, får leva kvar som skolor med enbart lågstadium och förskola. I dag tog Socialdemokraterna också för första gången ställning och föreslog för nämnden att även Snesslinge skola läggs ner. Det förslaget diskuterades i nämnden men majoriteten var inte beredd att ändra sig eller kompromissa. Nämndens ordförande Moderaten Lennart Owenius förstår att berörda på skolorna i Film och Morkarla känner sorg en sån här dag.

– Man vill behålla sin skola och det förstår jag. Jag har varit med så många år att jag förstår det. Men när elevunderlaget blir alldeles för lågt så är risken att kvaliteten också blir låg. Vi måste göra någonting åt det, säger Lennart Owenius (M).

Socialdemokraternas Barbro E Andersson ville alltså också lägga ner Snesslinge skola för att på det sättet spara 2,5 miljoner ytterligare att lägga till övriga skolors verksamhet:

– Ska vi tänka på att alla barn ska få likvärdig möjlighet till utbildning, då måste vi ta sådana här, tyvärr, obekväma beslut.

Dagens beslut innebär också omfattande renoveringar av både Österbyskolan i Österbybruk och Frösåkerskolan i Östhammar. Film och Morkarla ska enligt planerna läggas ner senast 2015. Gerd Mattsson på Morkarla skola är inte övertygad om det kloka i beslutet:

– Då kan man fundera på de skolor som redan lagts ned. Vad blev det för effekter? Blev det så goda effekter? Varför ser vi inget av det i dag då? frågar sig Gerd Mattsson.

På Films skola känner lärarna Eva Svensk och Gun Lydh också sorg över dagens beslut:

– Jag tycker det är jättesorgligt. Det är två fina byskolor som har en fin och bra verksamhet, säger Eva Svensk.

Vad förlorar ni nu?

– Vi förlorar allt det fina som vi har här, just det här att den ligger på landet och har så fin närmiljö, säger Gun Lydh.

– Jag känner som så att det här är ett inriktningsbeslut och vi har inte förlorat hoppat ännu, säger Eva Svensk.

Att de två politiska blocken inte kom helt överens innebär att skolfrågan kan bli en valfråga, trots att alla partier velat undvika det.

Beslutet ska upp i kommunstyrelsen och åttonde juni till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.