Terrorhot inom jordbruk kartläggs

Nu ska terrorhot mot jordbruk och livsmedelsförsörjning kartläggas. Uppdraget kommer från regeringen och utredarna leds av docent Carl-Gustaf Thornström vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

– Vårt uppdrag är att, mot bakgrund av nya vetenskapliga rön, titta på hot som riktas mot hela livsmedelskedjan - från frö till färdiga produkter, säger Thornström till ATL Lantbrukets Affärstidning.

I gruppen ingår experter på virologi, växtgenetik och skogsgenetik. De ska bland annat utreda hur attentat i form av spridning av sjukdomar bland växter eller djur skulle kunna se ut.