"Det finns både bra och dåliga saker"

Från och med 1 juli blir lumpen frivilllig. Det innebär en hel del förändringar för de som vill göra lumpen och för dem som jobbar inom försvaret.

– Det är ju något vi inte har sett än, svårt att bedöma hur det påverkar, säger Markus Pihlblad, kompanichef. Det finns både bra och dåliga saker med det här.

– Jag hoppas det blir bättre, säger Johan Sahlberg, plutonchef. Förhoppningsvis blir det personer med högre motivation som söker sig hit.

– Det förändras inte så mycket för mig, säger Natalia Vidal, värnpliktig. Men jag får högre lön 1 juli och kan hoppa av. Men det kommer jag inte göra.