Östersjön saltare vid varmare klimat

Varmare klimat skulle sannolikt göra Östersjön saltare eftersom tillförseln av sött flodvatten då skulle minska.

Det visar en stor studie som gjorts av forskare vid Göteborgs universitet som studerat klimatdata från de senaste 500 åren.

Deras resultat går på tvärs mot den gängse uppfattningen - att ett varmare klimat skulle öka tillförseln till Östersjön och därmed göra innanhavet mindre salt.

Men skillnaderna är stora mellan norra och södra Östersjön.

– I norra Östersjön och i Finska viken rinner mer färskvatten ut när det blir varmare medan det motsatta sker i södra Östersjön. Varmare klimat ger ökad nederbörd i norr och öster och minskad i söder, säger Daniel Hansson, forskare vid Institutionen för geovetenskaper, till TT.

Södra Östersjön är större än Bottenviken och Bottenhavet och totalt sett minskar tillrinningen av sötvatten vilket leder till saltare vatten.

– Hur mycket vatten som kommer i floderna bestäms främst av hur intensiva lågtrycken blir och hur deras banor går i regionen.

Det skulle kunna betyda att arter från det salta Västerhavet flyttar in i Östersjön. En möjlig sådan art är skeppsmasken som i dag inte finns i Östersjön.

– Ett saltare hav gynnar vissa arter och missgynnar andra. Det kan leda till att hela ekosystemet rubbas, säger Hansson.

TT