Nya ambulansbåtar i sjön

I sommar kommer en ny typ av militära ambulansbåtar att synas ute längs kusten i samband med övningar. Ombord finns sjuksköterska och sjukvårdare och båtarna är rustade för att klara mycket avancerade sjukvårdsinsatser.

Löjtnant Anders Pramborn är chef för sjukvårdsplutonen på Amf1 i Berga.

– Det gäller allt från daglig sjukvård till akutsjukvård, trauma. Senast förra veckan användes den inom bataljonens ram och vi mottog både skarpa och övade fall. Den visade sig vara mycket användbar, säger löjtnant Anders Pramborn.

Hittills har två ambulansbåtar tagits i drift, på sikt ska det bli två till. Båtmodellen som Försvarsmakten valt att bygga om och sjukvårdsutrusta är den beprövade stridsbåt 90, en mycket snabb farkost.

– De är utrustade för att kunna vårda två patienter liggandes med intensivvårdsutrustning. Den är likvärdig den som ingår i en vanlig akutambulans. Utöver det finns det plats för två patienter liggandes utan övervakning samt tre sittandes, säger Anders Pramborn.

Amf 1 övningsområde sträcker sig från Västervikstrakten i söder, längs Östgöta- och Sörmlandskusten, vidare genom Stockholms skärgård och upp till Roslags- och Upplandskusten.

De röda kors-märkta är till för Förvarsmakten men skulle en större olycka inträffa till havs eller på någon skärgårdsö så kan båtarna användas civilt.

För amfibieregementets sjukvårdsbereskap är det här ett stort lyft. Fram tills nu har det i mångt och mycket handlat om en första hjälpen-insats och sen fort i väg till sjukhus.

– Med de här sjukvårdsresurserna så anser jag att sjukvårdskedjan är trovärdig inom amfibiebataljonen, säger löjtnant Anders Pramborn på Amf1 i Berga.