Kostsam snöröjning i Enköping

Snöröjningen i Enköpings kommun kostade 14 miljoner kronor mer än beräknat i vinter.

Dessutom lade kommunala bostadsbolaget Enköpings Hyresbostäder 3,4 miljoner kronor mer på att sanda, ta bort istappar och skotta tak än vad som var tänkt, skriver Enköpings-Posten.

Kommunens totalkostnad för snöns effekter är inte uträknad än.