Landstingsbudget utan valfläsk

Återhållsamhet präglar alliansens landstingsbudget inför nästa år. Valfläsket lyser med sin frånvaro och man fortsätter på den inslagna vägen.

Det stod klart när den preliminära budgeten presenterades under förmiddagen. Alliansens budskap är att man inte kommer att göra satsningar som kan äventyra landstingets ekonomi i framtiden, utan att man istället ansvarsfullt håller i slantarna.

– 2011 blir ett väldigt tufft år, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman till Upplandsnytt
– Vi kan inte peka på några särskilda satsningar, men däremot så ser vi till att har en trygg och säker ekonomi.

Det är få konkreta förändringar som utlovas under 2011 om Alliansen sitter kvar vid makten i landstinget. En är att det ska utvecklas en modell för att säkerställa att akutsjukvården håller tidsgränsen att ge vård inom fyra timmar, en akutvårdsgaranti. En annan att vårdvalet utökas till att även gälla öppenvårdsspecialister.

Socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Börje Wennberg, ställer sig frågande till Alliansens budget:
– Det finns stora behov av satsningar, på Akademiska sjukhuset, inom primärvården, kollektivtrafiken - och allt det här kostar pengar. Jag håller ju med om att vi ska ordning och reda i ekonomin, men det finns inget egenvärde i att ha en budget som gör ett plus på 400 miljoner, säger Börje Wennberg (S)

Landstingsstyrelsen väntas klubba budgetförslaget på måndag och 21 juni ska landstingsfullmäktige ta ställning till det.

Oppositionens budgetförslag kommer nästa vecka.Kina Pohjanen
kina.pohjanen@sr.se