Uppsala

P-böter och bärgning JO-anmäls

En man i Uppsala har JO-anmält Uppsala kommuns Gatu- och trafiknämnd efter att hans bil flyttats och han tvingats betala både parkeringsböter och bärgningsavgift.

Mannen skriver i anmälan att han ställt sin bil på en gata som vanligtvis är fri att parkera på. Sedan satte kommunen upp skyltar om parkeringsförbud för att snöröjning skulle ske, och 24 timmar senare bärgades mannens bil bort.

Mannen undrar nu om lagen faktiskt kräver att en bilägare ser till sin bil och kontrollerar skyltning minst en gång per dygn.

JO har ännu inte behandlat anmälan, men faktum är att det i Uppsala kommuns Lokala Trafikföreskrifter, som alla trafikanter förväntas känna till, finns en allmän tidsbegränsning för parkering av fordon inom tättbebyggt område på högst 24 timmar i följd.