Miljövänligare kärnavfallsfartyg

Kärnavfallsfartyget Sigyn, som bland annat transporterar uttjänt kärnbränsle längs Sveriges kuster, har minskat sina utsläpp tack vare så kallad ecodriving.

Företaget SKB, Svensk Kärnbränslehantering, har i flera steg vidtagit miljöåtgärder på det gamla fartyget, berättar Ulrika Broman, som är chef för SKB:s transportenhet.

 – Sigyn byggdes 1982 och då var inte miljö en stor fråga. Vi har kommit väldigt långt med de förutsättningarna vi har, säger Ulrika Broman på SKB.

Sigyn gör varje år bortåt 40 resor med avfall från kärnreaktorerna runtom i landet till förvaringsanläggningarna i Forsmark och Oskarshamn. 20000 sjömil brukar det bli.

Sedan länge är det lågsvavlig olja i bränsletankarna och sedan några år renas avgaserna med katalysatorer.

Det senaste greppet kallas ecodriving är något som är populärt i bland annat buss- och lastbilstrafiken. Det handlar till stor del om att ta det lite lugnare och planera färden bättre. Den principen gäller även ute till sjöss.

 – Vi avgår tidigare så vi kan hitta den här lite långsammare farten som gör att vi förbrukar mindre drivmedel. Vi minskar bränsleförbrukningen med 10 procent ungefär. Då pratar vi 100 ton olja och 300 ton koldioxid.

Att köra EcoDriving med ett så gammalt fartyg som Sigyn är lite av en balansgång. De två motorerna måste nämligen jobba på rätt så ordentligt för att de avgasrenande katalysatorerna ska fungera tillfredställande.

För några månader sedan bestämde SKB att på sikt byta ut Sigyn. Det fartyget kommer bli mycket mer skonsamt mot miljön.

 – Det vi tittar på när det gäller ersättare är att utrusta det fartyget med flera mindre motorer. Har man flera mindre behöver man inte köra allihopa med full fart. Då har vi möjlighet att få ner utsläppen och bara gå med en eller två eller tre motorer beroende på hur bråttom vi har och hur väderleken är, och det kommer kunna få en stor påverkan på miljön, säger Ulrika Broman på SKB.