Uppsala

Dragarbrunnsgatan bättras för gående

Ytterligare en del av Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala kan få ett plant golvliknande utseende, på samma sätt som vid H-centrum. Nu föreslås ombyggnad av sträckan Bäverns gränd-Bangårdsgatan.

För en dryg månad sedan öppnades centralpassagen under järnvägen för gång- och cykeltrafik. Mycket av gång- och cykeltrafiken där korsar också Dragarbrunnsgatan vid Vretgränd, och nu vill Gatu- och trafikkontoret att Dragarbrunnsgatan mellan Bangårdsgatan och Bäverns gränd byggs om för att göra sträckan mer trafiksäker för fotgängare och cyklister.

Trots klagomål efter omvandligen av sträckan vid H-centrum, föreslås gatan och trottoarerna mellan Bangårdsgatan och Bäverns gränd utformas på ett liknande sätt, som ett plant golv. Meningen är att det plana golvet tillsammans med ny möblering och fler cykelparkeringar, ska sänka biltrafikens hastighet. Gående ska kunna röra sig fritt över gatan medan bilarna ska köra långsamt.

Man hoppas också att samma typ av enplansgata i framtiden ska sträcka sig hela vägen från Bäverns gränd till S:t Olofsgatan. Förhoppningen är att omvandlingen av Dragarbrunnsgatan kommer innebära att centrum blir större och att gatan blir mer attraktiv för kommersiell verksamhet.

Om Gatu- och trafiknämnden antar förslaget vid sitt möte på torsdag kan ombyggnaden av Dragarbrunnsgatan mellan Bäverns gränd och Bangårdsgatan vara klar i juni nästa år.