Längre kö till mammografin

Kvinnor som ska på mammografiundersökning måste fortfarande vänta länge. I december 2008 digitaliserades mammografiundersökningen och ett halvår senare privatiserades den med förhoppningen att minska köerna. Men väntetiden är fortfarande mycket lång. Vad tycker du?

Ordförande för Bröstcancerföreningen i Uppsala, Märta Janzén Håkansson är bekymrad:

– Jag tycker att det är bedrövligt att de blir längre och längre. Det skulle bli kortare och kortare med den nya tekniken och snart skulle vi vara ifatt. Två och ett halvt år, det är lång tid.

I Uppsala ska mammografin kunna ta emot 40 000 kvinnor per år. Alla mellan 40 och 55 år har rätt att gå på hälsokontroll med ett och ett halvt års mellanrum och alla mellan 55 och 74 ska få gå vart annat år. Men så ser det inte ut i verkligheten. Idag är väntetiden cirka ett år längre än vad den borde vara och det är ett stort orosmoment för berörda kvinnor, säger Märta Janzén Håkansson:

– Det som är sorgligt är att det upptäcks längre fram i tumörstadiet. Om det är en liten tumör och den är snabbväxande och elakartad kommer den att växa ganska snabbt. Hade det varit för 12 år sedan när jag hade min tumör som var snabbväxande, den växte enormt på 5-6 månader. Jag hade inte levt i dag om jag hade fått vänta i två och ett halvt år om jag inte själv hade upptäckt den.

I januari 2009 gick man från analogt till digitalt undersökningssystem men p.g.a. problem med den digitala tekniken stod mammografin still under fyra månader. I april samma år tog företaget Avesina över med en förhoppning om att få ner väntetiderna men nu, drygt ett år senare, har man inte lyckats. Det beror till exempel på att det digitala patient- och bildbehandlingssystemet är långsamt och har krånglat, säger avdelningschef, Anitha Elm Fernqvist.

– Vi har nyrekryterat folk men tyvärr har det varit andra saker som har dragit i dem, dels pendlingsavstånd och dels att de fått jobb på andra ställen så vi har haft en ganska stor omsättning på den personal som vi har nyrekryterat under det här året, säger hon.

Så det är personalbrist som gjort att ni inte kunnat ta igen köerna?

– Det är en kombination av personalrekryteringen och att vi har ett patienthanteringssystem som inte riktigt uppfyller de kraven som vi tycker att man ska ha på mammografi, säger Anitha Elm Fernqvist.

Sanna Karlsson
sanna.karlsson@sr.se