Sjuk flicka inte tillräckligt sjuk

En familj i Uppsala som har en svårt sjuk ettårig dotter får ingen tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn. Enligt Försäkringskassan är inte flickans sjukdom tillräckligt svår - ett beslut som förvånar flickans läkare.

Flickans mamma säger till Upsala Nya Tidning att de varit 80 gånger på sjukhus sedan flickan föddes och hon har genomgått tre operationer.

Försäkringskassan vill inte gå in på det enskilda fallet men säger till tidningen att det alltid är en svår gränsdragning vid sjukdom.