Ovanligt kräftdjur hittat

Spetsköldbladfoting, eller Lepidurus apus, heter det lilla kräftdjuret, som för första gången på nästan 100 år nu har siktats i Uppsalatrakten.

Den ser ut som nåt hämtat från en fossilsamling, spetssköldbladfotingen – den bruna och ovala skölden är ungefär en centimeter lång, och baktill har den en liten svans som delas upp i två smala spröt. 

Sedan 1950 har den bara siktats på två platser i landet, båda i Skåne. Men så förra veckan så hittades ett exemplar av den lilla rariteten i en vattensamling utanför Uppsala – ett område där den inte setts till på nästan 100 år.

Spetssköldbladingen, som är klassad som akut utrotningshotad, hör till gruppen bladfotingar, en typ av vattenlevande kräftdjur som sett i princip likadana ut de senaste 220 miljoner åren.

Bladfotingar lever bara i tillfälliga vattensamlingar, där de föder på bottenlevande småkryp och dött växt- och djurmaterial. Deras ägg är mycket tåliga - de klarar av åratal av torka eller kyla, i väntan på rätt förhållanden.

- Nu handlar det om att skydda området, försöka lära sig mer om djuret och kolla om den också finns i omkringliggande vatten, säger Vilhelm Kroon vid fritids-och naturkontoret i Uppsala kommun, som hittade kräftdjuret förra veckan.