Kvinnor erbjuds mammografi i andra län

Nu erbjuds kvinnor att göra mammografi på sjukhus i närliggande län. Trots privatisering av mammografin har inte väntetiderna mellan hälsokontrollerna minskat. Orsaken är problem med personalrekrytering och den digitala tekniken.

Ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen Ismail Kamil berättar om problemen:
– Tidigare hade man analoga system vilket innebar mindre en noggrannhet. Det var anledningen till att landstinget bestämde att man skulle förnya apparaturerna. Med hjälp av digitala instrument kan man upptäcka mycket små knölar. Tidigare hade man bara en röntgenläkare, när man skrev avtal med Avesina blev det två röntgenläkare och vi tryggade därmed samtliga kvinnor att kallas till mammografin. Men tyvärr har inte det systemet vi lämnade över till Avesina fungerat så det är inte fel på den externa vårdgivaren och inte på privatiseringen utan det är systemfel. Systemet är inte helt anpassat efter mammografi.

Hur kunde det här hända, att man tar in ett system som inte är anpassat för mammografi?
– Man ville ha det här systemet för att det skulle kunna integreras med övriga system vi har på Akademiska sjukhuset och man hoppades att det skulle passa även för mammografi.

Det var i december 2008 som man gick över till det digitala patient- och bildbehandlingssystemet. De fyra första månaderna kunde man inte ta emot några kvinnor alls p.g.a. problem med tekniken och väntetiderna blev ännu länge. I april 2009 tog företaget Avesina över med en förhoppning om att få ner köerna. Idag, drygt ett år senare har det fortfarande inte skett någon förändring. Tiden för mammografiundersökningar är ett år längre än vad den borde vara.
– Nu har vi i hälso- och sjukvårdsstyrelsen bestämt att vi inte kan låta kvinnorna vänta länge så vi kommer inom de två närmsta veckorna gå ut med information till de berörda kvinnorna och erbjuda dem att ta sig till närliggande landsting säger Ismail Kamil, Ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen)