Många rådjursolyckor under natten

Åtta viltolyckor har ägt rum under natten i Uppsala län.

I samtliga fall har det handlat om rådjur, och anledningen till det höga antalet kan vara att rådjuren just nu stöter bort sina fjolårskid.