Vill satsa 100 miljoner extra

Den rödgröna oppositionen vill använda 100 extra miljoner kronor för att bland annat lösa de ekonomiska problemen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det framgår av det budgetförslag oppositionen presenterade i dag. Vad tycker du om nyheten?

– De stora satsningarna är att vi vill ge möjligheter för våra verksamheter att utvecklas, att komma ifrån den här nedåtgående spiralen. Den har handlat om att plocka bort folk och att spara pengar. Det är viktigt att hålla ordning på ekonomin, det är jag den första att hålla med om, men det får inte bli huvudsyftet. Nu finns ett reformutrymme, det ska vi naturligtvis använda för att vända den här skutan, säger Socialdemokraternas landstingsråd Börje Wennberg.

En av möjligheterna till framgång är att återskapa en dialog. Ett samspel där politiken är aktiv och där vi talar om vad vi förväntar oss och är tydliga med att ge resurser. Men när det gäller det praktiska är det Akademiskas ledning som har kunskaperna och ideerna. Men det här är ett samspel som hela tiden måste pågå.

Konkret till vad och hur pengarna ska fördelas bland verksamheterna kan oppositionen inte säga i nuläget, utan är enligt Börje Wennberg beslut som måste växa fram.

När alliansen förra veckan presenterade sin landstingsbudget för 2011 presenterades inga specifika satsningar. Enligt deras budget ska överskottet 2011 bli nära 400 miljoner kronor, nästan dubbelt så mycket som i år. Socialdemokraternas landstingsråd Börje Wennberg menar att det är för mycket, och att 100 av de miljonerna borde användas till resurssatsningar.

– Vi tror inte att det finns ett egenvärde att göra ett resulatt på 400 miljoner. Vi tror att framförallt på Akademiska måste vi flytta fokus från att spara till att utveckla verksamheten. Vi måste hitta flöden och vårdkedjor och korta ledtiderna.

Enligt Landstingsstyrelsens moderata ordförande Erik Weiman vill man vara sparsam med resurserna och inte göra någonting som i framtiden kan äventyra landstingets ekonomi.

De rödgrönas budgetförslag innehåller, förutom ökade resurser till vården, även förslag om en utökning av kollektivtrafiken. Johan Edstav, landstingsråd för miljöpartiet.

-- Vi vill starta ytterligare två dubbelturer upp till Heby så att förutsättningarna för de som pendlar till Uppsala blir bättre än det är nu. Nu får det vara nog med taxahöjningar inom kollektivtrafiken. Till 2011 fryser vi biljettpriserna inom kollektivtrafiken, säger Johan Edstav, landstingsråd för miljöpartiet.

Elin Jäderström
elin.jaderstrom@sr.se