Uppsalaläkare får testa ny medicin

En läkare i Uppsala får klartecken från Centrala etikprövningsnämnden för en patientstudie av ett nytt läkemedel mot depression.

Studien ska göras på personer som har depression, men låg självmordsrisk.