Dom om könsstympning överklagas

Nu överklagas en uppmärksammad tingsrättsdom där Uppsala kommun tvingades betala 60 000 kronor i skadestånd till en familj. En dotter i familjen tvångsundersöktes eftersom det fanns misstanke om könsstympning - men det stämde inte.

Både kommunen och Diskrimineringsombudsmannen, DO, överklagar domen. Uppsala kommun vill att hovrätten ogillar åtalet och därmed friar kommunen. DO vill å andra sidan att skadeståndet till den drabbade familjen höjs från 60 000 kronor till 350 000 kronor.