Stärkt polisbevakning inför valet

Som Upplandsnytt berättat om har polisen skärpt beredskapen inför sommarens valrörelse. Det är bland annat på grund av Sverigedemokraternas frammarsch sedan förra valet som polisens riskanalys i år ser annorlunda ut.

Agneta Blom, statsvetare vid Örebro universitet, har utrett hot mot politiker och är positiv till att polisen satsar:

- Vi vet att oroligheter kring politiska möten kan uppstå. I valrörelsen är det väldigt täta sådana aktiviteter så det är självklart att man behöver en beredskap för det.

Planeringen av den polisiära valbevakningen sker i nära samarbete med de olika partierna och säkerhetspolisen.

De mest komplicerade säkerhetsarrangemangen brukar vara när partiledarna gör besök på olika orter.

Sverigedemokraterna, som redan är representerade i flera uppländska kommuner, har inför årets val tagit en större plats i den allmänna debatten och eftersom deras åsikter av vissa ses som kontroversiella är det ett parti som polisen överlag håller extra koll på för att garantera partiföreträdarnas säkerhet.

- Sverigedemokrater har rätt att vistas på gator och torg och hålla sina möten. Det ska vara tryggt både för dem som uppträder och dem som passerar de här miljöerna, säger Agneta Blom.

Enligt Agneta Blom har den politiska aktivismen ökat i bland annat Sörmland och man kan också se hur högergruppen saboterat Vänsterpartiers lokaler.

Agneta Blom menar att polisens satsning att bevaka valmöten är en viktig demokratifråga.

- Det är avgörande för att vi ska kunna ha öppna politiska diskussioner.

Lisa Helgesson i samabete med SR Sörmland

lisa.helgesson@sr.se