Allianspartierna positiva till Uppsala Arena

På tisdagskvällen togs ett steg närmare en ny arena i Gränby när de borgerliga partierna i Uppsala diskuterade finansieringsförslaget av arenan. Alla partier kommer att säga ja till förslaget men vissa önskade mer information.

Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har på sina gruppmöten var för sig diskuterat arenabygget på tisdagskvällen.

Samtliga partier ställer sig positiva till förslaget.

– Centerpartiet ställer sig positiva till arenaprojektet såsom det är just nu. Det är glädjande att näringslivet och idrottsrörelsen har tagit ett sådant stort initiativ och är beredda att satsa så pass mycket för att utveckla Uppsala som en idrotts- och evenemangsstad, säger kommunalrådet Stefan Hanna, Centerpartiet.

– Vi kommer att rösta ja om frågan ställs. Det är en stor chans för Uppsala som är på väg att bli en liten storstad, säger Gustaf von Essen, kommunalråd för Kristdemokraterna.

Arenan beräknas kosta runt 650 miljoner kronor. Enligt förslaget från bolaget bakom den planerade arenan ska kommunen satsa 150 miljoner och 500 miljoner komma från övrigt håll.

Det var detta förslag som partierna tog ställning till under tisdagskvällen.

Folkpartiet önskar dock mer information kring hur de 150 miljoner som kommunen ska investera kommer att användas.

– Folkpartiet har ställt sig positivt till förslaget men vi har ett antal punkter som vi måste lösa under processen. Till exempel frågan om sättet att betala tillbaka de här 150 miljonerna som kommunen ska gå in med, säger kommunalrådet Mohamad Hassan, FP.

– Vi måste säkerställa att skattepengarna används på ett bra sätt och jag tror att den här arenan är viktig för Uppsala men samtidigt måste vi kunna säkerställa att skattepengarna går till rätt sak, säger Mohamad Hassan.

Förhoppningen är att frågan ska kunna avgöras innan sommaren, men det är möjligt att ett beslut kommer att skjutas upp till hösten.

– Frågan måste upp i kommunfullmäktige och jag tror inte att det hinns med till kommunfullmäktige i juni. Det kanske blir i augusti men vi vill gärna ha ett beslut så att den här sega processen blir klar någon gång, säger Mohamad Hassan, FP.

– Inte i fullmäktige, det blir i så fall i augusti. Men i praktiken så kommer en kommunstyrelse att avgöra detta inom kort, säger Gustaf von Essen, KD.

Cecilia Forss, kommunalråd för Moderaterna, tror också hon att frågan kommer att tas upp i augusti medan Centerpartiets Stefan Hanna hoppas att det ska gå att få ett beslut i juni.

– Jag känner en väldig glädje för det fina samarbetet vi har haft både med idrottsorganisationerna och med näringslivet. Det här är rätt sätt att arbeta, säger Cecilia Forss.

Om projektet går i lås får Uppsala en av landets modernaste ishockeyhallar med plats för 8 500 åskådare vid idrottsevenemang och 10 000 vid konserter.

Tidigast 2013 skulle arenan kunna stå klar.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig emot alliansens förslag och vill i stället utveckla ett nytt arenaområde på Studenternas.