"Orimligt att forskning stoppas"

Läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är starkt kritiska till att de inte får genomföra studier på patienter med brustna pulsåderbråck utan deras uttryckliga medgivande.

Studien skulle göras för att se vilken behandlingsmetod som är säkrast, men den stoppades av etikprövningsnämnden. Pulsåderbråck är enligt läkarna en av de vanligaste dödsorsakerna som går att förebygga och läkarna menar att det är orimligt att forskningen stoppas.