Heby

Slut på blocksamarbete

Det blocköverskridande samarbetet i Heby kommun tar slut efter valet. Moderaterna, centerpartiet, folkapartiet och kristdemokraterna har nu bildat en lokal allians i kommunen och går till val med en gemensam budget.

Även i Heby kommun går nu de borgerliga partierna till val som en Allians.

Det betyder att Folkpartiet och Moderaterna lämnar den här mandatperiodens samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att slå sig ihop med Centerpartiet och Kristdemokraterna.
– För att bli tydliga i arbetet för att driva igenom allianspolitiken i Sverige, i landstinget och kommunalt, säger Centerpartiets Marie Wilén.

Heby kommun har den senaste mandatperioden styrts av en koalition mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Folkpartiet. Men till nästa val blir blockpolitiken tydlig även i Heby kommun. De borgerliga partierna går till val som en enad Allians.

I dagsläget har Socialdemokraterna och Vänstern 19 mandat, Alliansen 17 mandat, Lokala partiet 4 mandat och Sverigedemokraterna 1 mandat.

Thomas Bergström (FP) tror att valet i höst kommer att bli en jämn historia med flera nya partier i kommunfullmäktige i Heby. Det öppnar för minoritetsstyre och fler samarbeten säger han.

– Det kan bli väldigt många olika partier i det här fullmäktige efter valet. Och då tror jag att om vi som Allians är väldigt tydliga och talar om vad vi vill göra efter valet, så tror jag att det kommer att ge större trygghet för medborgarna, säger Thomas Bergström.

Bland folk i Heby är reaktionerna på Allianssamarbetet blandade.
– Politiken i Heby kommun har ju varit lite rörig de senaste åren, så det här kanske är en naturlig följd att man följer rikspolitiken. Att det kan bil något bättre av det, säger en dam.
– Jag har ingenting emot om de gör si eller så, men jag hoppas de ser till att vi pensionärer får det bra eller bättre, säger en annan.

Socialdemokraterna har lagt fram en budget tillsammans med Vänsterpartiet och hoppas också kunna samarbeta med Miljöpartiet, som inte sitter i fullmäktige nu men ställer upp i det här valet.