Skolor ger högre betyg än nationella prov visar

Flera gymnasieskolor i Uppsala, bland andra Ekebygymnasiet, Katedraskolan, och Jensen gymnasium ger bättre betyg till sina elever, än de presterat på de nationella proven.

Det skriver Upsala Nya Tidning i dag.

De nationella proven ska säkerställa att elever runt om i landet får en likvärdig betygssättning. Men i Uppsala är det alltså flera skolor där eleverna ofta får högre betyg på kurser än på de nationella proven.

Något som oroar kommunens kontor för barn, ungdom och arbetsmarknad. En teori man har där är att skolorna är generösare i betygssättningen på grund av den hårda konkurrensen om eleverna.