Uppsalabo nekades spionakter

En historieintresserad Uppsalabo har begärt att få ut sekretessbelagda uppgifter om spionen Stig Wennerström från Riksarkivet.

Mannen ansåg att han borde få se handlingarna, eftersom akter om Stig Wennerström har använts av författaren till en nyligen utgiven bok om underrättelsetjänsten.

Mannen ville kontrollera om uppgifterna i boken verkligen stämmer, men Kammarrätten ansåg inte att det var tillräckliga skäl.