Förälder ville se barnets provresultat

Justitieombudsmannen ska granska Tierps kommun efter anmälan från en förälder som inte fått se sitt barns resultat i de nationella proven, eller några utvärderingar av elevens kunskaper.

Föräldern riktar kritik både mot kommunen och mot den kommunala skolans rektor. Tierps kommun har till september att svara på kritiken.