Dom för Forsmarksintrång överklagas

De 29 Greenpeaceaktivister som deltog i aktionen mot Forsmarks kärnkraftverk i juni borde få strängare straff. Det menar åklagaren Gunnar Merkel som idag överklagat domarna. Aktivisterna dömdes till bötesstraff av Uppsala tingsrätt för olaga intrång. Brotten bedöms dock inte som grova, något som åklagaren vill.

Aktivisterna dömdes till bötesstraff av Uppsala tingsrätt för olaga intrång. Brotten bedöms dock inte som grova, något som åklagaren Gunnar Merkel nu vill ändra.

– Jag har idag för en stund sedan lämnat in ett överklagande i det här målet där Uppsala tingsrätt tidigare har dömt ett antal personer. Men eftersom jag menar att rubriceringen är felaktig så överklagar jag nu med yrkandet att hovrätten nu ska ändra rubriceringen till grovt brott. Och i konsekvens med det också bestämma påföljden till villkorlig dom i förening med dagsböter. 

Varför gör ni det här?

-- Jag och min kollega har kommit fram till att vi gör en annan bedömning än tingsrätten vad gäller just rubriceringen.

Nu krävs dock prövningstillstånd från hovrättens sida och det faktum att målet nu är överklagat från åklagarsidan betyder inte att målet kommer upp i hovrätten. Hovrätten måste nu göra en självständig prövning, men Gunnar Merkel hoppas och tror att hovrätten kommer att ge dem prövningstillstånd.