Bilbränderna kan ha ett samband

Det har brunnit bilar i Gottsunda i Uppsala tre nätter i rad varav en och samma bil har brunnit två gånger. Och enligt presstalesmannen Christer Nordström vid Uppsalapolisen, utesluter man inte att bränderna har något med varandra att göra.

– Vi utesluter inte att det kan handla om ett visst samband, samtidigt har vi får in olika vittnesiaktagekser som gör att vi nu arbetar med dem. Men vi har ingen misstänkt.

Tror man att det är något persopnligt, eftersom samma bil brunnit två gånger?

– Vi har en hel del information och tips, men vilka möjliga motiv som finns är inget vi kan berätta om.

Har ni någon startegi just när det gäller bilbränder?

– Ja. det har vi. Men det är natirligtvis något som vi inte kan berätta om. Men vi har patruller i områdena, men är förstås mycket angelägna om att få allmänhetens hjälp.

Tror du det finns risk för fler bränder?

– Vi utesluter ingenting, men vi ser i varje fall inte att det är någon våg av bilbränder som vi har haft tidigare. Utan det är beklagligt att det här sker.