Stort sug efter virke

Trycket är stort på skogsavverkningen i Uppland. Lagret med stormfällt virke från tidigare stormar är nu slut, och Anders Söderström, virkesområdeschef för mellanskog i Uppsala, har aldrig varit med om att det varit så här stort tryck tidigare.

- Nej. Det har tidigare inte varit sådant här tryck. Det vi ser nu är exceptionellt, särskilt i positivt riktigt förs skogsägarna.

Under de senaste åren har stormarna Gudrun år 2005 och Per år 2007 gjort att det funnits välfyllda lager med stormfällt virke. Det har gjort att avverkningen har varit på en lägre nivå i Uppland. Men nu är alltså virkeslagren efter stormarna slut, vilket lett till att efterfrågan ökat.

Med en ökad efterfrågan kan man höja priset på timmer, vilket innebär att skogsägarna kan få bättre betalt för sitt virke.

Och på Mellanskog är man beredd på en högre takt i avverkningen:

- Ja vi har väldigt bra förutsättningar för att ha en hög avverkningstakt just nu i Uppland. Vi försöker ju att helt enkelt avverka mera och stimulera skogsägarna att vara aktiva i sitt skogsbruk. Sen gäller det naturligtvis att se till att man har resurser: personal, maskiner etc.

Hur skulle du säga att det ser ut för framtiden?

- Det är svårt att sia om framtiden i detta läge, det är väldigt beroende av vilken konjunktur vi möter här under hösten. Personligen tror jag att vi ser en oförändrad situation till nyår, sen törs jag inte spå längre.