Många kvinnor lider av inkontinens

Mer än hälften av alla kvinnor över 40 år i Uppsala län har inkontinensproblem och var femte kissar ibland på sig.

Siffran är högre än i resten av Sverige där var sjätte kvinna har problem.

Fyra av fem yrkesverksamma kvinnor får därför sin nattsömn störd, och även här ligger Uppsala högre än i resten av landet, där var fjärde kvinna måste gå upp på natten för att kissa.

80 procent söker aldrig någon hjälp trots att det idag finns flera behandlingsmetoder mot överaktiv blåsa.

Det visar en undersökning som Novus Opinion har tagit fram, på uppdrag av läkemedelsbolaget Pfizer.